Algemene verkoopsvoorwaarden

1- TOEPASSINGSVELDDe huidige algemene verkoopsvoorwaarden (de “Algemene voorwaarden”) regelen de relaties tussen FOREST STYLE FRANCE SAS met een kapitaal van 2 130 000 € en zetel op 236 Avenue CLEMENT ADER 59118 WAMBRECHIES en geregistreerd bij het handels- en bedrijfsregister van Rijsel Metropool onder het nummer R.C.S. 451 278 634 RIJSEL METROPOOL (“de VERKOPER”) en alle fysieke personen die ageren met een doel dat niet binnen het kader van commerciële activiteiten, industriële, artisanale, liberale activiteiten of landbouw (“DE KOPER”), die een aankoop op de website www.soulet.com (hierna samen de “Partijen” genoemd) wensen te doen. We nodigen alle professionele kopers uit om contact op te nemen met onze verkoopsdienst en kennis te nemen van onze verkoopsvoorwaarden zoals voorzien in artikel L 441-6 van de Handelscode.
Bestellen op de site www.soulet.com impliceert dat je zonder voorbehoud akkoord gaat met de Algemene verkoopsvoorwaarden voor de Koper.FOREST STYLE BELGIË behoudt zich het recht om op elk moment de Algemene Voorwaarden aan te passen. Ze zullen worden toegepast op bestellingen online en zijn geldig zodra ze online staan.De gegevens die door het systeem van de website van de verkoper worden geregistreerd bevatten elementen die de relaties tussen de Partijen bewijzen.2- ACCOUNT KLANTHet openen van een klantenaccount gaat vooraf aan de eerste bestelling van de Koper. Voor dit doeleinde moet de Koper een procedure volgen voor de aanmaak van een account. De koper moet aantonen meerderjarig en capabel te zijn tot het afsluiten van contracten, alvorens een bestelling te kunnen plaatsen, volgens het te volgen processus op onze site. De Koper moet betrouwbare en exacte informatie aanleveren voor zijn identificatie : zijn naam, voornaam, e-mailadres en het aanmaken van een wachtwoord. Het wachtwoord is strict persoonlijk voor de Koper.Om een bestelling te plaatsen, moet de KOPER zich identifiëren op zijn klantenaccount met zijn e)-mailadres en wachtwoord.In het geval van verlies of het vergeten van het wachtwoord, kan de KOPER een nieuw wachtwoord aanvragen. Hiervoor kan hij op zijn klantenaccount klikken op “Ik ben mijn wachtwoord vergeten”. Hij zal dan een nieuw wachtwoord ontvangen op het e-mailadres dat hij bij zijn inschrijving heeft doorgegeven.

3– PRODUCTENDe te koop aangeboden producten door de VERKOPER op zijn site www.soulet.com zijn : schommelportieken, speeltorens en schommels, houten huisjes voor kinderen, tuinmeubilair voor kinderen en decoratieve artikelen en inrichting voor buiten.Deze producten zijn te zien op de website en worden getoond en toegelicht zoals ze worden verkocht en verstuurd door de VERKOPER (de “Producten”). Ze worden aangeboden binnen de limieten van beschikbare voorraad. De aangegeven beschikbaarheid wordt getoond op het moment van het bestellen.De producten zijn zo exact mogelijk beschreven en gepresenteerd. Als er desondanks fouten en vergissingen gebeuren bij de voorstelling, kan de verantwoordelijkheid van de VERKOPER niet worden ingeroepen. De productfoto’s zijn niet bindend.

4– BESTELLINGENDE KOPER heeft de mogelijkheid zijn bestelling online te plaatsen vanuit de online catalogus.Wanneer het winkelmandje is goedgekeurd, moet de KOPER de Algemene Voorwaarden aanvaarden, een leveringsadres en een verzendmethode kiezenn en de betaalwijze goedkeuren.De VERKOPER bevestigt ontvangst van de bestelling door een e-mail te sturen naar de Koper. Hierin wordt de bestelling samengevat en wordt een bestelnummer toegekend.Daarna stuurt de VERKOPER de Koper via e-mail een bevestiging van het aanvaarden van de bestelling in overeenstemming met de voorwaarden hieronder vermeld. De verkoop wordt niet definitief beschouwd tot de VERKOPER deze bevestiging van bestelling heeft verstuurd.In sommige gevallen, voornamelijk bij mislukte betalingen, een foutief adres of een ander probleem met het account van de KOPER, behoudt de VERKOPER zich het recht de bestelling van de KOPER op te schorten, tot een oplossing voor het probleem is gevonden, of de bestelling te annuleren bij gebrek aan een oplossing.In het geval van onbeschikbaarheid van een besteld product, zal de KOPER via e-mail worden geïnformeerd.

5– TARIEVEN

De Producten worden geleverd volgens tarieven die duidelijk op de website worden weergegeven, tijdens het plaatsen van de bestelling door de KOPER. De prijzen zijn uitgedrukt in EURO inclusief btw.
Deze tarieven zijn vast en kunnen niet worden herzien zijn de geldigheidsperiode, zoals aangeduid op de site van de VERKOPER. Een prijs kan niet worden aangepast wanneer je bestelling is goedgekeurd. Als er echter een fout in de prijs (prijs verschilt manifest van de reeële waarde van het product) is gemaakt, kan de goedgekeurde bestelling toch worden geannuleerd door FOREST STYLE FRANCE. Dit is een uitzonderlijke regel.Bovenop de prijs van de producten, komen bij elke bestelling verzendkosten op de factuur, bepaald in functie van de grootte van en de hoeveelheid producten. De Koper wordt duidelijk geïnformeerd van zijn financiële deelname in de verzendkosten die bovenop de prijs van de producten komen.

De prijs en het saldo van de verzendkosten zijn aangegegen in de samenvatting van de bestelling en op de factuur. In geval van vrijstelling van de bijdrage aan de verzendkosten, zal de samenvatting dit expliciet vermelden met de melding «levering aangeboden».In het geval van een specifieke vraag van de KOPER aangaande de toestand van de verpakking of het transport van de bestelde producten, naar behoren schriftelijk aanvaard door de VERKOPER, zullen de bijbehorende kosten deel uitmaken van een specifieke complementaire factuur, volgens offerte die op voorhand schriftelijk is goedgekeurd door de KOPER.

6- BETAALVOORWAARDENDe regeling kan worden uitgevoerd door:- Bankkaart : door het invoeren van de bankgegevens van de KOPER op de bestelbon. Alle ingevoerde bankgegevens maken deel uit van een beveiligde behandeling en zijn meteen gecrypteerd. Het saldo van de bestelling, geregeld via bankkaart, wordt ten laatste 2 dagen na het plaatsen van de bestelling vereffend.

De VERKOPER behoudt zich het recht voor om 3D-Secure technologie te gebruiken om de veiligheid van de online transacties te verhogen. Deze bescherming dient om zich ervan te verzekeren dat de betaling wel degelijk wordt uitgevoerd door de titularis van de bankkaart. Het gaat om een supplementaire, maar noodzakelijke etappe voor de veiligheid van de betaling. In het geval de KOPER geen wachtwoord of activatiecode ontvangt, nodigt de VERKOPER de KOPER uit contact op te nemen met zijn bankkantoor om de bestelling af te ronden.- Overschrijving voor aankoop vanaf 300€ incl. BTW : door de aankoopbevestiging van de KOPER, die vervolgens een overschrijving op de bankrekeing van de VERKOPER doet door een RIB, automatisch doorgestuurd via e-mail. Na bevestiging van goede ontvangst door de VERKOPER wordt de bestelling bevestigd.Als de KOPER de overschrijving niet binnen de 10 DAGEN na de bestelling uitvoert, behoudt de VERKOPER zich het recht de bestelling te annuleren.- Betaling van je bestelling in 3 of 4 keer zonder kosten met betaalkaar vanaf 100€ in aankopen tot €4000 met Oney Bank. Onze partner Oney Bank stelt je een financiering genaamd 3x 4x Oney voor, waarmee je je aankopen van €100 tot €4000 in 3 of 4 keer zonder kosten kan doen met je bankkaart.


Voorwaarden : Dit aanbod is enkel voor particulieren (fysieke, meerderjarige personen) die in België verblijven en titularis zijn van een bankkaart Visa en Mastercard met een geldigheidsdatum die langer duurt van de gekozen financiering. Kaarten met een systematische toelating, namelijk van het type Electron, Maestro, Nickel etc… en e-cards, Indigo kaarten en American express worden niet aanvaard.


Modaliteiten van het abonnement:

- Na het afronden van je bestelling, volstaat het te klikken op de knop «betaal in 3x 4x Oney via bankkaart».
- Je wordt vervolgens doorgestuurd naar de internetpagina 3x 4x Oney van onze partner - die een gedetailleerde samenvatting van je bestelling en van de aanvraag van een gepersonaliseerde financiering toont – die je vervolgens moet goedkeuren.
- Je voert je persoonlijke gegevens in of meld je, als je een account 3x 4x Oney hebt, aan via de inloggegevens van je account 3x 4x Oney.

- Je wordt op de hoogte gebracht over de algemene voorwaarden van betaling in verschillende keren waarvoor je je wilt inschrijven via een PDF-bestand, zodat je ze kun lezen, afdrukken en opslaan alvorens ze te aanvaarden.
Om je akkoord te verklaren, vink je elektronisch het akkoord-vakje aan.

- Je erkent dat dubbelklikken op het afvindvakje voor kennisneming van de Algemene voorwaarden gelijkstaat aan het toestemmen van het contracteren en gelijkstaat aan het onherroepelijk en onvoorwaardelijk aanvaarden van de Algemene voorwaarden van het product.
Behoudens bewijs van het tegendeel, bestaan de gegevens geregistreerd door Oney Bank uit het geheel van de transacties tussen jou en Oney Bank.
Als je een financieringsoplossing van Oney Bank aanvraagt, worden de gegevens in verband met je bestelling doorgegeven aan Oney Bank, die er gebruik van zal maken om je aanvraag te bestuderen voor het octrooi, het beheer en het herstel van krediet.
Oney Bank behoudt zich het recht je financieringsaanvraag via 3x 4x Oney te aanvaarden of te weigeren. Je hebt 14 dagen bedenktijd om afstand te doen van je krediet.
Werking : Met de betaling in 3 of 4 keer zonder kosten via bankkaart regel je je bestelling om onze site op de volgende manier:
- een verplichte bijdrage, gedebiteerd op de dag van de verzendbevestiging van je bestelling, die overeenkomt met een derde of een kwart van de bestelling;
- twee of drie maandelijkse bijdragen, die overeenkomen met een derde of een kwart van de bestelling, afgehouden op 30 en 60 dagen later voor de betaling in drie keer en na 30,60 en 90 dagen na betaling in vier keer.


• De betaling in 3 keer kan voor aankopen van 100€ tot 4000€.
Bijvoorbeeld: Voor een aankoop van €150, een eerste verplichte bijdrage van €50 en dan 2 maandelijkse bijdragen van €50. Krediet op 2 maanden met een vaste intrestvoet van 0%. Totale kost van de financiering 0€.• De betaling in 4 keer kan voor aankopen van 100€ tot 4000€.

Bijvoorbeeld: Voor een aankoop van 400€, een eerste verplichte bijdrage van 100€ en dan 3 maandelijkse bijdragen van €100. Krediet op 3 maanden met een vaste interestvoet van 0%. Totale kost van de financiering 0€.

Oney Bank - SA au capital de 51 286 585€ - Maatschappelijke zetel : 34 avenue de Flandre 59170 CROIX - RCS Lille Métropole 546 380 197 - n° Orias : 07 023 261 - www.orias.fr -
Correspondentie : CS 60006 - 59 895 Lille Cedex 9 - www.oney.frDe verkoper is niet gebonden door te gaan met de levering van de bestelde producten als hij niet de totale prijs onder de voorwaarden hierboven aangeduidt ontvangt.De betalingen uitgevoerd door de KOPER worden niet als definitief beschouwd tot de effectieve inning van de sommen door de VERKOPER.Verder behoudt de VERKOPER zich het recht, in het geval van het niet-respecteren van de betaalvoorwaarden hierboven vermeldt, de levering van de bestelling van de KOPER op te schorten of te annuleren.7- LEVERINGENDe producten worden door de KOPER worden geleverd in België binnen een termijn van 10 dagen tot 8 weken volgens product (termijn geprecisieerd door de VERKOPER bij bestelling) op het adres aangegeven door de KOPER bij het plaatsen van zijn bestelling op de website. Los van uitzonderlijke gevallen of onbeschikbaarheid van één of meerdere producten, worden de bestelde producten in één enkele keer geleverd. De leveringen zijn verzekerd door een onafhankelijke transporteur.De levering gaat van het depot van het product tot voor de deur van de domicilie van de KOPER, uit de vrachtwagen en aan de grens van het terrein. Geen enkele bijkomende handeling (zoals levering op verdieping,…) wordt door de transporteur uitgevoerd. De KOPER moet dus zelf de producten ophalen, opslaan en plaatsen op zijn domicilie.De transporteur zal de KOPER meteen contacteren om een datum voor de levering af te spreken. Er wordt geprecisieerd dat de levering gebeurt van maandag tot vrijdag tussen 8u en 17u. Een precies uur kan niet worden meegedeeld, de afspraak wordt bepaald op de dag.Alleen de transporteur kan de geschikte plaats voor het uitladen beslissen. Er wordt geprecisieerd dat de levering wordt uitgevoerd aan de rand van het eigendom. Geen enkele uitlading in de hoogte kan worden uitgevoerd (bijvoorbeeld op een plaat).In het geval de leveringsplaats het fysiek uitladen van de producten verhindert, behoudt de transporteur zich het recht de levering te annuleren. De leveringskosten blijven ten laste van de KOPER. Het is aan de KOPER de VERKOPER te benaderen via e-mail op service.client@soulet.com of telefonisch op +32 2 588 04 87 om nieuwe modaliteiten en bezorgkosten af te spreken.Somme grote ladingen vereisen een specifiek transportmiddel. Deze artikelen worden geleverd voor de domicilie van de klant en onder normale toegankelijkheid (in en uitgang) voor een vrachtwagen met de volgende afmetingen: 18 meter lang, 3 meter breed en 4,20 meter hoog. De klant moet zich ervan verzekeren dat de wegeninfrastructuur tot de plaats van levering de doorgang voor een vrachtwagen toelaat (bruggen, stevigheid van de weg…).Als de reëele samenstelling van de plaats van levering toegang of het uitladen van de vrachtwagen verhindert, behoudt de verkoper zich het recht voor de levering te annuleren en het artikel terug te betalen, exclusief de verzendkosten en de retourkosten.Als de toegankelijkheid niet conform de voorwaarden is, moet de KOPER de belemmeringen voor de toegang specifiëren in het transportbericht op het moment van bestelling, zodat de beste oplossing voor de levering kan worden bestudeerd.De VERKOPER engageert zich zijn best te doen om de producten die door de KOPER worden besteld binnen de hierboven geprecisieerde termijnen te leveren.In het geval de levering zonder geldige reden niet binnen de afgesproken termijn wordt geleverd, kan de KOPER de bestelling annuleren, via een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging of door een schrijven via een andere duurzame drager; en wanneer volgens dezelfde modaliteiten de VERKOPER de levering niet binnen een redelijke supplementaire termijn kan uitvoeren. De VERKOPER zal dan de KOPER terugbetalen binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de beslissing van de KOPER. Dit geval of alle gevallen die de eventuele levertermijn overschrijden, zijn vrijgesteld van schadevergoedingen en interesten ten voordele van de KOPER.De levering wordt uitgevoerd van zodra de bestelde producten bijde VERKOPER door de transporteur worden opgehaald.De KOPER is eraan gehouden de staat van de geleverde goederen de verifiëren. Binnen een termijn van DRIE (3) dagen na de levering moeten alle opmerkingen of klachten over non-conformiteit of schade aan de geleverde producten schriftelijk (via de post, e-mail) worden ingediend, met volgende rechtvaardiging: factuur, foto’s en beschrijving van het probleem. Na deze termijn en bij het niet respecteren van deze formaliteiten, worden de producten als conform beschouwd en vrij van gebreken en kan er geen klacht geldig worden aanvaard door de VERKOPER.De VERKOPER vervangt zo snel mogelijk en op zijn kosten de producten met zichtbare schade of gebreken die naar behoren zijn aangetoond door de KOPER.

8- EIGENDOMSVOORBEHOUDDe VERKOPER behoudt uitdrukkelijk de eigendom van de PRODUCTEN tot de integrale betaling van de prijs van aankoop, kosten en accessoires. In het geval van het verwerpen van het reglement of van het niet-respecteren van de termijnen overeengekomen in het reglement, moet de KOPER de VERKOPER, op zijn kosten, de onbetaalde PRODUCTEN terugbetalen binnen de vierentwintig (24) uur na ontvangst van de aanmaning. De KOPER engageert zich, zolang de totaliteit van de prijs niet betaald is, de PRODUCTEN veilig te bewaren, ze te verzekeren en ze te identificeren als eigendom van de VERKOPER.


9- RECHT OP INTREKKINGDe KOPER beschikt, conform de beschikkingen van artikel L 121 van de Consumentenwet, over een periode van intrekking van VEERTIEN (14) werkdagen vanaf de levering van de laatste producten om deze te retourneren aan de VERKOPER, zonder het aangeven van een reden en zonder het betalen van een boete, om terug betaald te worden, op voorwaarde dat de producten worden geretourneerd in hun originele verpakking, compleet en in perfecte staat, binnen de VEERTIEN (14) dagen na melding aan de VERKOPER van de beslissing van intrekking van de KOPER. Beschadigde, vuile of onvolledige goederen worden niet teruggenomen.Het recht van intrekking is niet van toepassing op gepersonaliseerde artikelen.De kosten van het terugsturen zijn exclusief op rekening van de KOPER*.De KOPER kan naar keuze producten retourneren op zijn eigen kosten, op het adres aangegeven in de bevestigingsmail en zo zijn recht van intrekking uitoefenen, of de organisatie van het transport toevertrouwen aan de VERKOPER. De toegepaste tarieven zijn specifiek op maat van het (de) geretourneerde product(en) en zijn gespecifieerd in deze tabel:In het geval van retour van een product waarvan de referentie niet in de tabel staat, kan de KOPER de klantendienst van de VERKOPER benaderen om een offerte te vragen, via e-mail aan de KOPER geleverd binnen een periode van 2 werkdagen.Een formulier van terugtrekking wordt ter beschikking gesteld van de KOPER op de site toegankelijk via zijn klantenaccount. Bij het terugsturen van de producten moeten er een kopie van de bestelbon, de aankoopfactuur en het intrekformulier worden toegevoegd. Een ontvangstbevestiging op een duurzame drager zal onmiddellijk door de VERKOPER aan de KOPER worden bezorgd, of een andere verklaring, vrij van dubbelzinnigheid, die de wil uitdrukt zich terug te willen trekken.In het geval van uitoefening van het recht op intrekking binnen de voorgenoemde periode, worden alleen de prijs van de aangekochte producten en de verzendkosten terugbetaald; de resterende retourkosten blijven ten laste van de KOPER.De KOPER geniet van een terugbetaling uitgevoerd binnen een periode van VEERTIEN (14) dagen, geteld vanaf ontvangst, door de VERKOPER, van de artikelen geretourneerd door de KOPER.*De VERKOPER geeft de KOPER de mogelijkheid tot intrekking zonder retourkosten gedurende VIERENTWINTIG (24) uur na bevestiging van zijn betaling door de klantendienst te contacteren op de INTERNETSITE of via +32 2 588 04 87 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 13u en van 14u tot 17u30). Na deze periode zal de KOPER moeten wachten op de levering van zijn bestelling om volgens de ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN zijn recht op intrekking uit te oefenen.

10- AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER - GARANTIEWettelijke garanties.

De producten verkocht op de website www.soulet.com zijn conform de strengste reglementering in België en zijn geschikt voor gebruik door niet-professionelen.De producten geleverd door de VERKOPER beschikken, conform de wettelijke bepalingen,- over een wettelijke conformiteitsgarantie, voor producten die schijnbaar defect, beschadigd of niet overeenkomen met de bestelling,- over een wettelijke garantie tegen verborgen gebreken afkomstig van een gebrekkig materiaal, een ontwerpfout of een fabricagefout die de geleverde producten beïnvloedt en die hen ongeschikt maakt voor gebruik, volgens de voorwaarden en volgens de bedoelde modaliteiten hieronder gekaderd in bijlage bij de Algemene Verkoopsvoorwaarden (Conformiteitsgarantie / Garantie op Verborgen Gebreken).Hij wordt eraan herinnerd dat in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie, de KOPER :- geniet van een periode van twee jaar, tellende vanaf de levering van het goed, om te handelen tegen de VERKOPER;
- de keuze heeft tussen een reparatie of vervanging van het bestelde Product, onder voorbehoud van de kosten voorzien in artikel L 211-9 van de Consumptiecode. In geval van een manifest verschil tussen de twee opties, kan de VERKOPER de minst dure optie opleggen;Als deze twee opties onmogelijk zijn, of niet kunnen worden uitgevoerd binnen de maand na de klacht van de KOPER, of de KOPER een groot ongemak bezorgen, kan de KOPER aan de VERKOPER vragen om integraal te worden terugbetaald door het product terug te geven, of zich deels te laten terugbetalen en het product te behouden.- vrijgesteld is bewijs van het bestaan van conformiteitsgebreken te rapporteren gedurende zes maanden volgend op de levering van het Product. Deze periode is verlengd naar 24 maanden vanaf 18 maart 20156, met uitzondering van tweedehands goederen.De wettelijke conformiteitsgarantie is van toepassing onafhankelijk van de commerciële garantie die eventueel het product kan dekken.De KOPER kan beslissen de garantie op verborgen gebreken toe te passen conform artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek; in dat geval moet hij kiezen tussen een ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopsprijs conform artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.Alvorens zijn rechten te laten gelden, zal de KOPER, op straffe van verbeurdverklaring van alle gerapporteerde acties, de VERKOPER schriftelijk moeten informeren, van de non-conformiteit van de producten binnen de bovenstaande periode.De VERKOPER zal onder garantie de niet-conforme of defecte goederen terugbetalen, vervangen of laten repareren.De verzendkosten zullen worden terugbetaald op basis van het gefactureerde tarief en de retourkosten zullen worden terugbetaald na het voorleggen van de rechtvaardigingen.De terugbetaling van Producten beoordeeld als niet-conform of defect, zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd en ten laatste binnen de VEERTIEN (14) dagen na de vaststelling van het conformiteitsgebrek of verborgen gebrek door de VERKOPER.De terugbetaling gebeurt onder de vorm van krediet op de bankrekening van de KOPER.De verantwoordelijkheid van de VERKOPER zal niet gelden in de volgende gevallen :- het niet-respecteren van de wetgeving van het land waarin de producten zijn geleverd, die de KOPER moet verifiëren,- in het geval van verkeerd gebruik, professioneel gebruik, nalatigheid of gebrekkig onderhoud vanwege de KOPER, evenals het geval van normale slijtage van het product, ongeval of overmacht.De garantie van de VERKOPER is, ongeacht de oorzaak, beperkt tot het vervangen of het terugbetalen van producten die niet-conform of gebrekkig zijn.De foto’s en de illustraties bij de producten op de WEBSITE hebben geen contractuele waarde en engageren dus geen verantwoordelijkheid van de VERKOPER.De KOPER is alleen verantwoordelijk voor de keuze, het bewaren en het gebruik van de producten.De VERKOPER zal niet verantwoordelijk worden beschouwd noch als falend voor vertraging of het niet-uitvoeren volgend op een geval van overmacht gewoonlijk erkend door de Belgische jurisprudentie.Commerciële garantie.

Behalve wettelijke garanties,wanneer ze uitdrukkelijk vermeld en gespecifieerd wordt bij de beschrijving van bepaalde producten, biedt de VERKOPER een commerciële garantie aan tegen schimmels voor een duur van 3 of 5 jaar geteld vanaf de verkoop.

In geval van een gerechtvaardigde klacht, is deze commerciële garantie beperkt tot het vervangen van de goederen, of defecte delen volgens de natuur van het product, door een identiek of een equivalent.

Deze commerciële garantie sluit uitdrukkelijk enige schade en intresten, kosten of transportvergoedingen, van behandeling of plaatsing uitDienst na verkoop.

Voor alle vragen aan de Dienst na verkoop, aangaande hulp bij montage, een defect product, het bestelling van losse stukken, zal de VERKOPER een after-sales service provider ter beschikking van de KOPER stellen op de volgende portaalsite :http://sav-egt-partners.com/fiche_client_b.aspAfhankelijk van zijn vraag en voor zijn afhandeling, zal de koper gevraagd worden om deze inlichtingen: de productreferentie in kwestie, de factuur (indien defect product), zijn commentare/vragen/opmerkingen.

11 – INTELLECTUELE EIGENDOMDe inhoud van de website is eigendom van de VERKOPER en zijn partners en is beschermd door de Belgische en internationale wetten rond intellectuele eigendom.Elke vorm van gedeeltelijke of totale reproductie van deze inhoud is strict verboden en is waarschijnlijk een vervalsing.De aanbieder blijft bovendien eigenaar van alle rechten van intellectuele eigendom op studies, tekeningen, modellen, prototypes, etc. gerealiseerd (zelfs op vraag van de KOPER) met zicht op de levering van diensten aan de KOPER. Alle reproductie of exploitatie is de KOPER dus uitdrukkelijk verboden voor de gezegde studies, tekeningen, modellen prototypes, etc. zonder expliciete toestemming, geschreven en voorafgaand van de VERKOPER, die een financiële vergoeding dient te bekomen.

12 – TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLENGeschillen die voortvloeien uit de toepassing van Algemene verkoops- en bestelvoorwaarden tussen de partijen zijn onderworpen aan het Belgisch recht en enkel Belgische rechtbanken kunnen deze geschillen kennen.De geschillen tussen de VERKOPER en alle professionelen valt onder de bevoegdheid van de handelsrechtbank van Rijsel, niettegenstaand de pluraliteit van de beklaagden en/of onder garantie, zelfs voor noodprocedures of bewarende procedures, aangevat of in aanvraag, behoudens competenties van de publieke orde.De koper is geïnformeerd dat hij beroep kan doen op bemiddeling of een alternatieve manier om geschillen te regelen.In geval van een geschil, wordt de KOPER eerst uitgenodigd een gemotiveerde klacht in te dienen bij onze klantendienst in een poging tot minnelijke schikking.:Via post :FOREST STYLE France

Service Client

236 Avenue Clément Ader

59118 WAMBRECHIESVia e-mail :Service.client@soulet.com

Als na het pogen van alle opties via onze klantendienst, het geschil tussen de Partijen behouden blijft, en onder voorbehoud van voorwaarden die ontvankelijk zijn voorzien in de consumentencode, kan de KOPER zich vrijblijvend adresseren tot de Bemiddelaar van consumptie waarop we beroep doen, die zal pogen met de partijen samen te brengen met het oog op een minnelijke schikking :MEDICYS (bemiddelaar)Online : www.medicys.fr

Via de post : MEDICYS – 73 Boulevard de Clichy 75009 PARIS13- AANVAARDING VAN DE KOPER – PRECONTRACTUELE INFORMATIEDe KOPER erkent kennis te hebben genomen, voorafgaand aan het plaatsen van zijn bestelling en de afronding van het contract, op een leesbare en begrijpelijke manier, van de voorgestelde Algemene Verkoopsvoorwaarden en alle informatie opgesomd in artikel L121-17 van de consumentenwet en voornamelijk van de volgende informatie :- de essentiële kenmerken van het Product, rekening houdend met de dragen van de communicatie en het Product in kwestie;- de prijs van de Producten en de bijkomende kosten (levering, bijvoorbeeld);- bij gebrek de onmiddelijke uitvoering van het contract, de datum of periode waarin de VERKOPER zich engageert het Product te leveren;- de informatie gerelateerd aan de identiteit van de VERKOPER, zijn postgegevens, telefoongegevens en elektronische gegevens; en van zijn activiteit, voor zover dit binnen de context blijft;- de informatie gerelateerd aan wettelijke en contractuele garanties en hun modaliteiten voor de uitvoering;- de functionaliteiten van de numerieke inhoud, en indien toepasselijk, zijn interopabiliteit ;- de mogelijkheid beroep te doen op conventionele bemiddeling in het geval van geschillen ;- de informatie relatief aan het recht op intrekking (bestaan, voorwaarden, periode, modaliteiten om het recht uit te oefenen en formulieren met betrekking tot de intrekking), de kosten voor het retourneren van Producten; de modaliteiten van bemiddeling en andere belangrijke contractuele bepalingen ;- de aanvaarde betaalmiddelen.Het feit van het plaaten van een bestelling op de website van de VERKOPER is voor elke persoon bindend en impliceert een volledige aanvaarding van de Algemene Verkoopsvoorwaarden, wat uitdrukkelijk wordt erkend door de KOPER, die in het bijzonder afstand neemt van zijn beroep op enig tegenstrijdig document, dat niet afdwingbaar zou zijn voor de VERKOPER.De WEBSITE is conform de Belgische wetgeving, en in geen enkel geval geeft FOREST STYLE BELGIË een garantie van conformiteit met de plaatselijke wetging die voor jou van toepassing is, als je de site bezoekt vanuit andere landen.

BIJLAGE – CONFORMITEITSGARANTIE – WETTELIJKE GARANTIE OP VERBORGEN GEBREKEN

Artikel L211-4 van de ConsumentenwetDe verkoper is eraan gehouden een goed af te leveren conform het contract en is aansprakelijk voor elk conformiteitsgebrek dat bestaat op het moment van de levering. Hij is eveneens aansprakelijk voor conformiteitsgebreken door het verpakken, door montage-instructies of de installatie, wanneer deze contractueel onder zijn bevoegdheid vallen of zijn uitgevoerd onder zijn verantwoordelijkheid.Artikel L211-5 van de ConsumentenwetOm conform het contract te zijn, moet het goed :- Geschikt zijn voor normaal gebruik dat normaal van dit soort goed wordt verwacht, en indien van toepassing :- overeenkomen met de beschrijving gegeven door de verkoper en de kenmerken bezitten die door de koper zijn voorgesteld onder vorm van een staal of een model.- kwaliteiten bezitten die de koper legitiem kan verwachten gezien openbare verklaringen gedaan door de verkoper of zijn vertegenwoordigde, met name in advertenties of op het etiket.- Of kenmerken bezitten die worden gedefinieerd door een gemeenschappelijk akkoord tussen de partijen of eigen zijn aan alle specifiek gebruik gezocht door de koper, gekend door de verkoper en die hij heeft aanvaard.Artikel L211-12 van de ConsumentenwetMaatregelen als gevolg van non-conformiteit vervallen twee jaar na levering van het goed.Artikel L211-16 van de ConsumentenwetWanneer de koper de verkoper vraagt om, tijdens de duur van de commerciële garantie die hem is toegekend tijdens het verwerven of het repareren van een roerend goed, een herstelling gedekt door de garantie uit te voeren, wordt de hele periode van niet-gebruik van minstens 7 dagen toegevoegd aan de resterende duur van de garantie. Deze periode begint te lopen vanaf de aanvraag tot een interventie door de koper of het ter beschikking stellen voor reparatie van het goed in kwestie, als deze terbeschikkingstelling plaastvindt na de vraag tot interventie.Artikel 1641 van het Burgerlijk WetboekDe verkoper is gehouden aan de garantie op verborgen gebreken van het verkochte goed die het ongeschikt voor het bestemde gebruik maken, of die het gebruik zo sterk verminderen, dat de koper het niet zou hebben verworven, of enkel aan een verminderde prijs, als hij ze had gekend.
Artikel 1648 1ste alinea van het Burgerlijk WetboekDe actie als gevolg van de koopvernietigende gebreken moet worden ingediend binnen een periode van twee jaar te tellen vanaf het ontdekken van het gebrek.

BIJLAGE – FORMULIER VAN INTREKKING

FORMULIER VAN INTREKKINGTer attentie van FOREST STYLE FRANCE - Klantendienst - 236 Av. Clément Ader – 59118 WAMBRECHIES- Ik/wij (*) stel(len) hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) terugtrekking uit het contract van verkoop van het goed (*) en/of voor de prestaties van de diensten (*) hieronder


- Bestelnummer :

- Besteld op (*)/ontvangen op (*) :

- Naam van de gebruiker (s)

- Adres van de gebruiker (s) :

- Handtekening van de gebruiker (s) (enkel in het geval dit formulier op papier wordt ingediend) :

- Datum :

(*) Schrap wat niet van toepassing is